คาถางัวธนูชน

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/20/2017 - 13:01

คาถางัวธนูชน (คาถาวัวธนูชน)

โอม โคโณ มหาโคโณ งัวถึกหลวง 
กรูมีเก้าพันหนอก สายหอก กรูมีเก้าพันวา
ผีสังมาทางหลัง หื้อมรึงไล่ฆ่า
ผีสังมาทางหน้า หื้อมรึงไล่ชน
เอ้า...ชน...เจ้าธนู...ชน!

คาถางัวธนูขี้เผิ้ง

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/20/2017 - 12:33

คาถางัวธนูขี้เผิ้ง (คาถาวัวธนูขี้ผึ้ง)

โอม โคโณ มหาโคโณ โอม เสโส มหาเสโส
โอมสัตตะ สัตตะ สวาหะ โอม เสเสยนา สวาหาย
ฟังเนอ มึงเปนใหญ่กว่าช้าง ตัวอาจอ้าง ทังหลาย
ปู่มังราย ตัวก่างัวก่าควายดาฆ่า
ตัวก่าช้างก่าม้าดาชน ชน..อ้ายชน..ชน

คาถางัวธนูหิน

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/20/2017 - 12:26

คาถางัวธนูหิน (คาถาวัวธนูหิน)

โอมโคโณ มหาโคโณ หน้าพื้นฟ้า หน้าแผ่นดิน
มาทางน้ำ กรูจักกิน มาทางดิน กรูจักฆ่า
มาทางฟ้า กรูจักขวิด ขวิด พ่อ ขวิด จิตดั่งสายไฟฟ้า
ฟาดแม่ธรณี เจ้าอธิการเจ้าจำข้า มาไล่ผี
ผีอยุ่พอผี คนอยู่พอคน โอมสวาหะเถ็ก

คาถาควายธนู

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/20/2017 - 12:18
โอมปู่เจ้าสมิงไพร ปู่เจ้ากำแหงให้กูมาทำควาย
เชิญพระอีศวรมาเป็นตาซ้าย เชิญพระอาทิตย์มาเป็นตาขวา
เชิญพระนารายณ์มาเป็นเขา เชิญพระอินทร์เจ้าเข้ามาเป็นหาง
เชิญพระพุทธคีเนตร์ พระพุทธคีนายมาเป็นสีข้างทั้งสอง
เชิญพระจัตตุโลกบาลทั้งสี่มาเป็นสี่เท้า
เชิญฝูงผีทั้งหลายเข้ามาเป็นไส้พุง นะมะสะตีติ

ควายธนู

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/20/2017 - 11:54

     ควายธนู เป็นเครื่องรางตามความเชื่อทางไสยศาสตร์ สะท้อนให้เห็นระบบความเชื่อทางไสยศาสตร์ของสังคมเกษตรกรรม อันมีความผูกพันกับวัฒนธรรมข้าว ซึ่งเลี้ยงวัวควายไว้ใช้งานในด้านการเกษตร วิชาเหล่านี้เป็นการทำหุ่นพยนต์รูปแบบหนึ่ง หุ่นพยนต์สามารถทำได้ทั้งรูปคน และสัตว์ ที่นิยมมีทั้งวัวธนู และควายธนู สามารถสร้างได้หลายวิธี เช่น สานจากไม้ไผ่ ปั้นด้วยดินผสมมวลสาร ปั้นจากขี้ผึ้ง ไปจนถึงหล่อขึ้นด้วยโลหะอาถรรพ์ เช่น ตะปูโลงศพเจ็ดป่าช้า เหล็กขนันผีพราย เหล็กยอดเจดีย์ เป็นต้น เอามาหลอมรวมกันหล่อเป็นรูปควาย บางสำนักใช้โครงเป็นไม้ไผ่แล้วพอกด้วยครั่งที่ได้จากต้นพุททรา เมื่อทำสำเร็จแล้วต้องปลุกเสกตามพิธีกรรม แล

ป้ายข้อมูล