วิธีการเล่นผีเหรียญ

บทความโดย xirritate เมื่อ จ, 06/26/2017 - 03:48

     การเล่นผีเหรียญเป็นการละเล่นที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลอย่างหนึ่งของคนไทย โดยทั่วไปแล้วการเล่นคล้ายกับการเล่นผีถ้วยแก้ว แต่จะใช้อุปกรณ์ และมีพิธีกรรมต่าง ๆ น้อยกว่า มักเป็นที่นิยมเล่นกันในหมู่นักเรียน

อุปกรณ์

  • เหรียญขนาดเล็ก 1
  • กระดานตัวอักษร 2

วิธีการเล่น

ป้ายข้อมูล

วิธีการเล่นผีถ้วยแก้ว

บทความโดย xirritate เมื่อ อา, 06/25/2017 - 22:29

     การเล่นผีถ้วยแก้วเป็นการละเล่นโบราณที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลอย่างหนึ่งของคนไทยที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับโลกของวิญญาณ โดยการอัญเชิญดวงวิญญาณ หรือผีเข้ามาสิงสถิตในถ้วยแก้ว จากนั้นผู้เล่นจะถามคำถามจากดวงวิญญาณที่เข้ามาสิงสถิตในถ้วยแก้ว ดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในถ้วยแก้วจะตอบคำถามเหล่านั้นโดยการเคลื่อนถ้วยแก้วไปตามตัวอักษรต่าง ๆ ที่เขียนเอาไว้บนแผ่นกระดาน ซึ่งต้องนำตัวอักษรต่าง ๆ มาประกอบกันขึ้นเป็นคำตอบต่าง ๆ

ข้อควรระวัง!

ป้ายข้อมูล

ผีถ้วยแก้ว

บทความโดย xirritate เมื่อ อา, 06/25/2017 - 19:23

     ผีถ้วยแก้ว เป็นการละเล่นโบราณอย่างหนึ่งตามความเชื่อส่วนบุคคล โดยเชื่อว่าเป็นการอัญเชิญวิญญาณ มาสถิตในถ้วยแก้ว แล้วสอบถามเรื่องราวต่าง ๆ กับวิญญาณนั้นตามแต่จุดประสงค์ของผู้เล่น ผู้เล่นจะทราบคำตอบของคำถามจากการเคลื่อนที่ของถ้วยแก้วไปบนตัวอักษรที่เขียนเอาไว้บนแผ่นกระดาน

ป้ายข้อมูล

คาถาเสกควายธนู

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/20/2017 - 13:56
อมอุดเทตะยัง สะนหิ อมงัว ทะนูลูกแม่เฒ่ารักษาเจ้าให้ดี
ผีสางสะเด็ดหนี ขวักคว้าน อมโคโนมหาโคโน อมโคโส
มหาโคโส สันทะ สันทิ จันทิหิ อมมหาหิริโอตัมปะ
สัมปัญโน นะภาเวนุ นุเวภานะ เวภานะนุ ภานะนุเว
นะภาเวนุ สัพปุริสา โลเก เทวะทำมาติ วัดจะเร

โองการวัวธนู

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/20/2017 - 13:32
     อมโคโน งัวทะนู ผู้หน้ายาว กว้างศอก ตาปอก ฮอบเขาเสมน กูผาบสาม แผ่นฟ้าก็ตก กูผาบหก แผ่นฟ้าก็อ่อนค้อมมา สู่สมพานกูทั้งค่าย บ่อทำฮ้ายแก่กูสู ชาวเมืองบนแลลุ่มฟ้า ถ้วนหน้าให้มาถวาย ตัวกูมาก บ่อให้ยาก หมู่ทาสาทาสี ให้กูมีไซทุกค่ำซ้าว ให้กูได้เป็นเจ้า ไผจักเจ้าให้มาโลมเลี้ยงกู ให้อ่อนอ่อนฮ้อยท่อนท้าวมาถวายกูยียาบ