เทพเจ้าตะขาบแห่งภูเขาอาคางิ (อาคางิยามาโนะมูคาเดกามิ)

บทความโดย xirritate เมื่อ จ, 06/12/2017 - 23:02
เทพเจ้าตะขาบแห่งภูเขาอาคางิ (อาคางิยามาโนะมูคาเดกามิ)

     ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าเทพเจ้าแห่งภูเขามิวะ ในจังหวัดนะระ เป็นงู ส่วนเทพเจ้าแห่งภูเขาอาคางิ ซึ่งอยู่ในเขตโจโม เป็นตะขาบ ชาวบ้านที่อาศัยอยูบริเวณเชิงเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาอาคางิ เล่าต่อกันมาว่าห้ามฆ่าตะขาบ ใครก็ตามที่เห็นตะขาบให้พูดว่า "ตะขาบเอ๋ย จงกลับไปที่ภูเขาอาคางิเถอะ" และไม่ทำร้ายตะขาบ ในเขตที่ราบทางใต้ก็มีตำนานเล่ากันมาว่า ตะขาบเป็นญาติของคนจึงห้ามฆ่า (นี่มันคล้าย ๆ กับคุณยายวรนารถ ในเรื่องทายาทอสูรเลยแฮะ) หากฆ่าแล้วจะถูกลงโทษ ที่หมู่บ้านอีตาบาชิ ตำบลนีซะโตะ ก็มีประตูทางเข้าศาลเจ้าตะขาบ ซึ่งมีการแกะสลักรูปตะขาบมีความยาว 130 เซนติเมตร ว่ากันว่าประตูนี้สร้างในรัชสมัยเท็นเมที่ 2 (พุทธศักราข 2325) ซึ่งหมายถึงคนแถบนี้นับถือตะขาบมานานแล้ว

     ที่นิคโค ในจังหวัดโทชิกิ มีสถานที่ที่มีอากาศชุ่มชื้น ซึ่งเรียกว่า เซ็นโจงะฮะระ เทพเจ้างูแห่งภูเขาแห่งภูเขานิดโคฮุทะระ และเทพเจ้าตะขาบแห่งภูเขาอาคางิเคยรบกันที่นี่เพื่อแย่งกรรมสิทธิ์ของทะเลสาบวัดชูเซ็นจิ แต่เทพเจ้าตะขาบแห่งภูเขาอาคางิแพ้แล้วก็ยังมารบกับเทพเจ้าภูเขาฮะรุนะ ในเขตโจโมอีก คาดว่าเทพเจ้าตะขาบแห่งภูเขาอาคางิชื่นชอบการรบมาก กล่าวกันว่าตะขาบกับเหมืองแร่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะแร่ทองแดง ภูเขาที่มีเหมืองแร่ใหญ่ ๆ มักจะบูชาตะขาบ และแถวภูเขาอาคางิก็มีเหมืองแร่ทองแดงอาชิโอะอยู่ด้วย

Slideshow