ผีโขมด

บทความโดย admin เมื่อ อ, 06/06/2017 - 23:11
ผีโขมด

     ผีโขมด เป็นผีชนิดหนึ่งในพวกผีกระสือ หรือผีโพง เห็นเป็นแสง เรืองวาวในเวลากลางคืนทำให้หลงผิดนึกว่ามีคนถือไฟ หรือจุดไฟ อยู่ข้างหน้า พอเข้าไปใกล้ก็หายไป

     ผีโขมด ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของผีกระสือ และผีโพง ไม่มีรูปร่าง เป็นเพียงดวงไฟวับแวมดวงใหญ่ยามวิกาลบริเวณที่ชื้นแฉะ มักลวงคนเดินป่าหลงผิด เข้าใจว่ามีคนถือคบไฟ หรือมีกองไฟอยู่ข้างหน้า หากเดินตามเข้าไปมันก็หายวับ แล้วปรากฏเป็นดวงไฟรอบตัวทั้งหน้า และหลัง

Slideshow