ตัวยุ่ง (อิโซงาชิ)

บทความโดย xirritate เมื่อ จ, 06/12/2017 - 21:56
ตัวยุ่ง (อิโซงาชิ)

     เมื่อต้วยุ่งเข้าสิงคน คนที่โดนสิงจะรู้สึกรีบร้อน อยู่นิ่งไม่ได้ เวลาได้ทำอะไรสักอย่างจะรู้สึกอุ่นใจ ปีศาจตัวนี้มีอยู่ตั้งแต่อดีต แต่มีผู้พบเห็นครั้งแรกในรัชสมัยเอโดะ (พุทธศักราช 2146 - 2410) เพราะมีการวาดรูปปีศาจหน้าเหมือนสุนัขครั้งแรกในสมัยเอโดะ

     คนญี่ปุ่นในอดีตถือคติประจำใจว่า ควรทำงานให้มาก ๆ และใช้ชีวิตอย่างประหยัด คติอันนี้คงมาจากหลักความจริงที่ว่า ต้องกังวลเพื่อให้รอดชีวิต เพราะประเทศญี่ปุ่นมีประชากรมาก แต่กลับมีพื้นที่น้อย

Slideshow