บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า

บทความโดย xirritate เมื่อ พฤ, 09/14/2017 - 21:38

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

     ขอนอบน้อม แต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ผู้ห่างไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

     บท นะโม ตัสสะ หรือบทนอบน้อมพระพุทธเจ้านี้ เป็นบทที่ใช้สวดเพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า เรียกอีกอย่างว่า บทปุพพภาคนมการ แปลว่า บทแสดงความเคารพก่อนทำกิจอย่างอื่น หมายความว่า จะทำกิจอันใดทางพระพุทธศาสนาจะต้องตั้งนะโมก่อนทุกครั้ง เช่น ก่อนเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ รับศีล ถวายสังฆทาน ต้องตั้งนะโมก่อน บทแสดงความเคารพนี้ไม่ใช่เคารพต่อพระพุทธเจ้าที่เป็นรูปร่างกายดับขันธปรินิพพานไปนานแล้ว แต่สิ่งที่ทำให้ชาวพุทธยังคงอบอุ่นใจเหมือนพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ก็เพราะได้ระรึกถึงความดีของพระองค์นี่เอง ดังคำที่ว่า จิตวิญญาณตาย แต่ความดีไม่เคยตาย