การสวดคาถามหาเมตตาใหญ่

บทความโดย xirritate เมื่อ ส, 09/23/2017 - 03:16

     การสวดคาถามหาเมตตาใหญ่แต่ละครั้ง ผู้สวดพึงกระทำด้วยความตั้งใจจริง ไม่สักแต่ว่าทำ ให้ระรึกอยู่เสมอว่าเราทำเพื่อขออภัยขอโทษต่อเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้เคยล่วงเกินเขามา และการที่จะทำให้เขายอมอภัยแก่เรานั้น เราต้องทำด้วยความจริงใจ บริสุทธิ์ใจจริง ๆ เขาถึงจะเต็มใจให้อภัย และตัดเวรกรรมได้จริง เมื่อจะเริ่มสวดควรตัดความกังวลต่าง ๆ ออกให้หมดให้สำรวมกาย วาจา และใจ กราบพระ 3 ครั้ง ด้วยเบญจางคประดิษฐ์1 จากนั้นเริ่มสวดมนต์ไปตามลำดับ ดังนี้

1. บทกราบพระรัตนตรัย 6. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
2. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า 7. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
3. บทไตรสรณคมน์ 8. บทคาถามหาเมตตาใหญ่
4. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ 9. บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
5. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ 10. บทขออโหสิกรรม และอธิษฐานบุญ

 

     ขณะสวดมนต์ควรสวดด้วยน้ำเสียงที่ดังพอได้ยิน ชัดท้อยชัดคำ ควรสวดด้วยจิตใจที่สงบ ไม่ต้องเร่งรีบให้จบโดยเร็ว แรก ๆ อาจจะสวดผิดบ้างถูกบ้าง ก็ไม่เป็นไร ไม่ถือว่าเป็นบาปติดตัว เพราะเราสวดด้วยจิตใจบริสุทธิ์มิได้มีเจตนาที่จะแกล้งทำเล่นอันเป็นการลบหลู่พระธรรมคำสอน เมื่อได้สวดบ่อย ๆ นานไปก็จะชำนาญเอง ปัญหาเรื่องการสวดผิด สวดถูกจะหมดไป การสวดเบื้องต้นควรสวดคำแปลด้วยเพื่อจะได้เข้าใจเนื้อหาของบทสวด เมื่อเข้าใจดีแล้วภายหลังจะไม่สวดคำแปลก็ได้


1 เบญจางคประดิษฐ์ หมายถึง การกราบที่พร้อมด้วยองค์ 5 คือในขณะกราบต้องให้อวัยวะ 5 ส่วนแตะพื้น คือ เข่า 2, ศอก 2 (รวมถึงฝ่ามือทั้ง 2) และหน้าผาก 1 การกราบมี 3 จังหวะ คือ อัญชลี (ประนมมือ), วันทา (ไหว้) และอภิวาท (กราบลง)

ป้ายข้อมูล