ไสยศาสตร์

คาถามหาวิเศษ

บทความโดย xirritate เมื่อ อา, 06/11/2017 - 23:59
พุทธา อะนุนามะริยา สุขังเขยเย
พุทธา อะนินาสุหะลา ลิสังเขยเย
พุทธา ริโยเคมะกุลัก ขะกัปปะเก
วันทา มิเตสุระนะรัก กะเมสะเม

     คาถามหาวิเศษ หรือคาถาแคล้วคลาด ภาวนาชักลูกประคำมีอานิสงค์มาก กัน และแก้ไสยศาสตร์ทั้งปวง กันโจร ขโมย ภูตผี ปีศาจ เสกข้าวกิน 3 ปี เผาไฟไม่ไหม้ จะสัก หรือจะลงตะกรุด-ผ้าประเจียด ได้ทุกประการ เสกดอกไม้ทัดหูเป็นมหานิยม เสกใบไม้โปรยขวางทางศัตรูตามมิทัน เสกข้าวสารซัดไฟไหม้ดับแล บทนี้ถาวนาให้มั่นทำให้ตัวสูงใหญ่ได้ ภาวนาเป็นจังงัง ให้เอาลิ้นดุนเพดานจึงภาวนา ปัดพิษตะขาบ แมลงป่องก็ได้ ภาวนา 3-9 คาบ

พระคาถามหาวิเศษ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

บทความโดย xirritate เมื่อ อา, 06/11/2017 - 23:54
นะโม พุทธายะ นะมะพะทะ
จะภะกะสะ มะอะอุ อิสวาสุอาปามะจุปะ
ทีมะสังอังคุ สังวิธาปุกะยะปะ สะทะวิปิปปะสะอุ
อะสังวิสุโลปุสะพุภะ นะมะนะอะ นอกอนะกะ
กอออนออะ นะอะกะ อัง
อิติอะระหังพุทธังสรณังคัจฉามิ
อิติอะระหังธัมมังสะระณังคัจฉามิ
อิติอะระอังสังฆังสะระณังคัจฉามิ
ติติอุนิ จิเจรุนิจิตตัง เจตะสิกัง รูปังนิพพานัง นามะรูปังทุกขัง
นามะรูปังอนิจจัง นามะรูปังอนัตตา อะยังอัตตะพาโว
อสุจิ อสุภัง อะระหังหะรินังหัคคะตา
สัมมาสัมพุทโธ พุทธสังมิ มังคะลังโวเจติ

ผีกระหัง

บทความโดย admin เมื่อ อ, 06/06/2017 - 21:27

     ผีกระหัง หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า ผีกระหาง เป็นผีตามความเชื่อของคนไทย เป็นผีผู้ชาย คู่กับผีกระสือ ซึ่งเป็นผู้หญิง เชื่อกันว่าผู้ที่เป็นผีกระหังนั้น จะเป็นผู้ที่เล่นไสยศาสตร์ เมื่ออาคมแกร่งกล้าไม่สามารถควบคุมได้ก็จะเข้าตัว กลายเป็นผีกระหัง

     ผีกระหัง จะบินได้ในเวลากลางคืน จะใช้กระด้งฝัดข้าวติดกับแขนแทนปีก และใช้สากตำข้าวหรือสากกระเบือผูกติดกับขา แทนหาง หรือขา ออกหากินของโสโครก เช่นเดียวกับ ผีกระสือ หรือผีโพง

ผีกะ

บทความโดย admin เมื่อ อ, 06/06/2017 - 16:36

     ผีกะ เป็นผีพื้นบ้านทางภาคเหนือ ลักษณะคล้ายผีปอบ คือเข้าสิงในคน และชอบกินของสด ของคาว

     คนที่เลี้ยงผีกะ มักจะเป็นคนที่มีวิชาอาคม เล่นไสยศาสตร์ ผีกะจะถูกเลี้ยงไว้ในหม้อดิน โดยมีผ้ายันต์สีขาวปิดปากหม้อไว้ โดยจะวางไว้บนเพดานบ้าน เจ้าของจะเซ่นผีกะด้วยไข่ดิบวันละฟอง