หัวลอยฟ้า

หัวลอยฟ้า (ไมคุบิ)

บทความโดย xirritate เมื่อ อา, 06/11/2017 - 01:00

     เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงกลางรัชสมัยคามาคุระ (พุทธศักราช 1786 - 1790) หลังจากโชกุน มีนาโมโตโนะโยะริโทะโมะ ได้เริ่มต้นการปกครองโดยซามูไร อำนาจจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ ต่างจากสมัยที่ปกครองโดยคนที่มีเชื้อพระราชวงศ์ ซึ่งปกครองด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมที่งดงาม