มหาเมตตาใหญ่

การสวดคาถามหาเมตตาใหญ่

บทความโดย xirritate เมื่อ ส, 09/23/2017 - 03:16

     การสวดคาถามหาเมตตาใหญ่แต่ละครั้ง ผู้สวดพึงกระทำด้วยความตั้งใจจริง ไม่สักแต่ว่าทำ ให้ระรึกอยู่เสมอว่าเราทำเพื่อขออภัยขอโทษต่อเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้เคยล่วงเกินเขามา และการที่จะทำให้เขายอมอภัยแก่เรานั้น เราต้องทำด้วยความจริงใจ บริสุทธิ์ใจจริง ๆ เขาถึงจะเต็มใจให้อภัย และตัดเวรกรรมได้จริง เมื่อจะเริ่มสวดควรตัดความกังวลต่าง ๆ ออกให้หมดให้สำรวมกาย วาจา และใจ กราบพระ 3 ครั้ง ด้วยเบญจางคประดิษฐ์1 จากนั้นเริ่มสวดมนต์ไปตามลำดับ ดังนี้

ป้ายข้อมูล