พระอภัยมณี

ผีกองกอย

บทความโดย admin เมื่อ อ, 06/06/2017 - 22:05

     ผีกองกอย เป็นผีป่าชนิดหนึ่ง มีลักษณะรูปร่างไม่เป็นที่ปรากฎชัด แต่โดยมากจะอธิบายว่าเป็นผีที่มีขาข้างเดียว เคลื่อนที่โดยการกระโดดไปด้วยขาเดียว และส่งเสียงร้องว่า "กองกอย กองกอย" อันเป็นที่มาของชื่อ แต่บ้างก็ว่ามีปากเป็นท่อเหมือนแมลงวัน หรือเชื่อว่ามีหน้าตาคล้ายลิง หรือค่าง บ้างเรียก ผีโป่ง หรือ ผีโป่งค่าง สันนิษฐานว่า ความเชื่อเรื่องผีโป่ง หรือผีกองกอยคือ ค่างแก่หน้าตาน่าเกลียดที่ไม่สามารถขึ้นต้นไม้ได้ มีความเชื่อของคนบางกลุ่มว่า ถ้าได้ดื่มเลือดค่างจะทำให้ร่างกายคงกระพันเป็นอมตะ หรือแม้แต่สัตว์ป่าชนิดอื่นที่มีลักษณะผิดแผกไปจากปกติ ก็ถูกเชื่อว่าเป็นผีกองกอย

ผีทะเล

บทความโดย admin เมื่อ อา, 06/04/2017 - 07:53

     ตามความเชื่อโบราณ ผีทะเล เป็นผีซึ่งเกิดจากดวงวิญญาณของคนที่เสียชีวิตในทะเล ไม่ว่าจะเป็นชาวประมง หรือคนที่ประสบเหตุภัยพิบัติทางทะเล แล้ววิญญาณยังวนเวียนไม่ได้ไปผุดไปเกิด ผีทะเลมักปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งในช่วงเวลาพระจันทร์เต็มดวง มักจะปรากฏกายในลักษณะของคนที่กำลังยืนอยู่ที่ประภาคาร บางครั้งอาจปรากฎในรูปลักษณ์ของคนที่เดินลากปลาตัวใหญ่ขึ้นมาจากทะเล เนื่องมาจากถูกปลากินจนเสียชีวิต บ้างก็ปรากฎตัวในชาวประมงเห็น โดยขึ้นมาบนเรือในยามวิกาลขณะที่ชาวประมงกำลังออกเรือหาปลา หรือบางครั้งอาจเป็นแค่ดวงไฟที่สว่างอยู่บนเสากระโดงเรือ ซึ่งชาวประมงมีความเชื่อโดยทั่วกันว่า ถ้าผีทะเลได้ขึ้นมาเก

ป้ายข้อมูล