บทความ

คาถาบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 18:33
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

อิติปิ โส ถะคะวา ราชาโต ท้าวเวสสุวัณโณ
พะลพสุขัง พรหมรังสี นามะโต อะระหัง
พุทธะโต นะโมพุทธายะ

คาถาบูชาพระเจ้าทันใจ

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 18:25
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

ตะมะหัง ขิปปะจิตตะพุทธัง อภิปูชะยามิ

ตะมะหัง ขิปปะจิตตะพุทธัง เมสิระสา อภิปูชะยามิ

ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม

ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทามหาลาโภ ภะวันตุเม

ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทามหายะโส ภะวันตุเม

คาถาบูชาพระพิฆเนศวร

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 18:21
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

โอมนะโม พระพิฆเณศายะ นะโม นะมะ
คันธะมาละ สิทธาหะนัม กะพะมะนะ
สัมมาอะระหัง วันทามิ
สัมมาอะระหัง วันทามิ
สัมมาอะระหัง วันทามิ

คาถาขอพรพระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

บทความโดย xirritate เมื่อ อ, 06/13/2017 - 18:12
พุทธัง อาราธะนัง กะโรมิ
ธัมมัง อาราธะนัง กะโรมิ
สังฆัง อาราธะนัง กะโรมิ

ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ อิมัง สัจจะวาจัง
อะธิฏฐามิ สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เม ฯ

เทพเจ้าตะขาบแห่งภูเขาอาคางิ (อาคางิยามาโนะมูคาเดกามิ)

บทความโดย xirritate เมื่อ จ, 06/12/2017 - 23:02

     ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าเทพเจ้าแห่งภูเขามิวะ ในจังหวัดนะระ เป็นงู ส่วนเทพเจ้าแห่งภูเขาอาคางิ ซึ่งอยู่ในเขตโจโม เป็นตะขาบ ชาวบ้านที่อาศัยอยูบริเวณเชิงเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาอาคางิ เล่าต่อกันมาว่าห้ามฆ่าตะขาบ ใครก็ตามที่เห็นตะขาบให้พูดว่า "ตะขาบเอ๋ย จงกลับไปที่ภูเขาอาคางิเถอะ" และไม่ทำร้ายตะขาบ ในเขตที่ราบทางใต้ก็มีตำนานเล่ากันมาว่า ตะขาบเป็นญาติของคนจึงห้ามฆ่า (นี่มันคล้าย ๆ กับคุณยายวรนารถ ในเรื่องทายาทอสูรเลยแฮะ) หากฆ่าแล้วจะถูกลงโทษ ที่หมู่บ้านอีตาบาชิ ตำบลนีซะโตะ ก็มีประตูทางเข้าศาลเจ้าตะขาบ ซึ่งมีการแกะสลักรูปตะขาบมีความยาว 130 เซนติเมตร ว่ากันว่าประตูนี้