ขุนลัวะอ้ายก้อม

0

     ขุนลัวะอ้ายก้อม เป็นผีหลวง หรือผีใหญ่ที่ดูแลบริเวณพระธาตุช่อแฮทั้งหมดตามความเชื่อของชาวแพร่ โดยในบริเวณนี้เดิมเป็นที่อยู่ของชาวลัวะมาก่อน ในตำนานพระธาตุช่อแฮ ขุนลัวะได้เกิดแรงศรัทธาจากการที่พระพุทธเจ้าฉันหมากที่ทำให้เมาโดยไม่เป็นอันตราย พระพุทธเจ้าได้มอบเส้นเกศาให้ขุนลัวะ ขุนลัวะจึงนำมาใส่ผอบฝังไว้ ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานจึงได้นำพระธาตุส่วนกระดูกศอกข้างซ้ายมาไว้ที่นี่

     ศาลของขุนลัวะอ้ายก้อมอยู่ในปริเวณใกล้เคียงกับพระธาตุช่อแฮ ทุกปีก่อนถึงงานไหว้พระธาตุช่อแฮในวันขึ้นห้าค่ำ เดือนหกเหนือ จะมีพิธีไหว้ขุนลัวะอ้ายก้อม ของไหว้ที่สำคัญคือ หมาก พลู ข้าวตอก ดอกไม้ ข้าวสาร เหล้า และน้ำเขียว

Share.

About Author

Leave A Reply